Kulatý stůl Státní a diplomatická podpora inovací v prostředí rostoucí mezinárodní konkurence

Začátek: středa 10. dubna 2024, 13:00
Konec: středa 10. dubna 2024, 14:00
Místo konání: RB 213
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jana Peterková, PhD.
Tagy: #Czech #fmv #innovationweek #kmsd

Česká ekonomika stojí na rozcestí, odborníci hovoří o nutnosti tzv. druhé ekonomické transformace, a to z ekonomiky levné práce na ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Cesta k vysoké přidané hodnotě vede přes investice do vědy, výzkumu a inovací, včetně jejich národní podpory v prostředí silné mezinárodní konkurence.

Podpoře inovačního procesu firem se věnuje nejen Úřad vlády a Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale i Ministerstvo zahraničních věcí a jeho vědecká diplomacie jako součást ekonomické diplomacie. Klíčová pro efektivitu jejich úsilí je úzká spolupráce s komerčním sektorem. Kulatého stolu se zúčastní zástupci dotčených ministerstev i komerčního sektoru.

Moderátor diskuze: pan Jakub Hladík, majitel poradenské společnosti InClaris Consulting

Hosté diskuze:

pan Pavel Doleček – náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace

pan Jiří Kozák – náměstek ministra zahraničních věcí – MZV ČR

pan Petr Očko – vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

pan Lukáš Martin – ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR

pan Jiří Kůs – zakladatel a ředitel společnosti NanoSpace

pan Richard Kapsa – tajemník a ředitel komunikace společnosti Sotio Biotech a.s.

paní Lenka Uldrijanová – výkonná ředitelka Mezinárodního výzkumného centra neurodegenerativních poruch