AI Masterclass Využívejte nástroje AI každý den pro vyšší efektivitu a kreativitu.

Začátek: čtvrtek 11. dubna 2024, 13:00
Konec: čtvrtek 11. dubna 2024, 17:00
Kontaktní osoba: Lucie Pacovská
Tagy: #ai #terminy #verejnost

Kurz seznamuje s využitím nástrojů AI a jejich praktickou aplikací se zaměřením na potřeby managementu firem.

Program kurzu

  • AI prakticky: Naší ambicí je představit generativní AI tak, aby vás lákalo ji používat hned. Na každém masterclassu ukážeme 20 konkrétních příkladů (s prompty či využitím dalších nástrojů), jak na to.
  • Jak na generativní AI: Naučíte se používat nástroje jako ChatGPT, Bard či Claude 2 pro dosažení optimálních výsledků. To zahrnuje pochopení různých nastavení, možností a funkcí chatbotů, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
  • Rozhodování s využitím AI: Ukážeme vám, jak používat umělou inteligenci k analýze dat a informování o strategických rozhodnutích.
  • Inovativní řešení problémů: Zjistíte, jak používat ChatGPT k brainstormingu a generování řešení složitých problémů. AI může nabídnout nový pohled na věc, hledat nové nápady a podporovat vaše kreativní myšlení.
  • Automatizace rutinních úkolů: Uvidíte, jak využít AI k automatizaci rutinních a časově náročných úkolů, a uvolnit tak více času na strategickou práci.
  • Efektivní komunikace s AI: Naučíte se kombinovat různé nástroje generativní AI pro různé účely.
  • AI jako datový analytik: Dozvíte se, jak rychle a efektivně získat online data a jak jim s pomocí generativní AI rozumět.
  • AI pro týmovou spolupráci: Naučíte se, jak začlenit AI do pracovních postupů vašeho týmu, abyste zvýšili spolupráci a produktivitu. To může zahrnovat použití chatbotů k usnadnění brainstormingu, řízení projektů nebo poskytování dat pro týmové diskuse.
  • AI na míru: Pochopíte, jak ChatGPT trénovat, aby lépe vyhovovala vašim individuálním potřebám a stylu práce.
  • Etika: Získáte přehled o etických aspektech a potenciálních problémech spojených s používáním AI. To vám umožní používat AI zodpovědně a uvědomovat si možná úskalí a předsudky v informacích poskytovaných AI. Ukážeme možnosti, jak používat generativní AI v případě, že pracujete se zákaznickými daty a s exkluzivním know-how