Základy in-store marketingové komunikace Certifikovaný kurz POPAI CE a VŠE

Začátek: pondělí 21. září 2020, 09:00
Konec: pondělí 21. září 2020, 17:00
Kontaktní osoba: Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA
Tagy: marketing, sales

Tento specializovaný vzdělávací program je celkově pojatý jako úvod do problematiky in-store marketingové komunikace. Přináší řadu potřebných startovacích informací, nové poznatky o oborových trendech i příklady z praxe, které potvrzují rostoucí význam této marketingové disciplíny při komunikaci se spotřebiteli.

Co mi kurz přinese?

 1. Nezbytný základ pro dobrou orientaci v in-store marketingové komunikaci.
 2. Nejnovější poznatky o trendech v oboru.
 3. Praktické příklady z praxe.

Komu je kurz určený?

Kurz je určen pro začínající pracovníky v oboru in store komunikace, pro všechny, kteří se s touto problematikou seznamují.

Je vhodný pro Trade marketingové manažery, Key Account a Brand manažery, zástupce maloobchodu, ale i zástupce dodavatelů POP prostředků a dalším zájemce, kteří chtějí získat a prohloubit svoje znalosti v této atraktivní sféře marketingové komunikace.

Program kurzu

 • Základní principy účinné POP komunikace
 • Brief – klíčový faktor úspěšné komunikační kampaně 
 • Význam smyslové komunikace v místě prodeje
 • Role designu v POP
 • Inovace a nové směry vývoje in-store komunikace, evropské trendy
 • Způsoby a metody vyhodnocování efektivity nástrojů in-store reklamy 
 • Nástup nových technologií – digitální in-store media
 • Integrované in-store kampaně - případové studie