Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Fortinová

Začátek: čtvrtek 10. září 2020, 13:00
Konec: čtvrtek 10. září 2020, 14:30
Místo konání: NB 468
Kontaktní osoba: Jitka Krajíčková
Tagy: doktorandi, studenti, termíny

Program: Aplikovaná informatika

Název práce: Řízení výkonnosti eGovernmentu

Autor: Ing. Jana Fortinová

Pracoviště: Katedra informačních technologií (FIS)

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pour, CSc.