České startupy a jejich úspěchy na zahraničních trzích Karolína Krámková, CzechInvest

Začátek: úterý 21. dubna 2020, 18:00
Konec: úterý 21. dubna 2020, 19:30
Místo konání: Online
Kontaktní osoba: Exportní večery na FMV
Tagy: studenti

Zveme Vás na online přednášku Karolíny Krámkové, absolventky FMV a projektové manažerky z CzechInvest na téma ČESKÉ STARTUPY A JEJICH ÚSPĚCHY NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH.

Pokud máte zájem o online přenos, registrujte se prosím u paní doc. Stuchlíkové (stuchliz@vse.cz), která přednášku zajišťuje. Příp. je možné požádat o přístup na přednášku také skrze tento link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45e9247571b54ff7b2f10a142c04b739%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6e3cf29-887c-475f-9974-7f7de543cd90&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444

Vystoupení proběhne v dočasné skupině Teams a je přístupné i studentům, kteří v předmětu nejsou právě zapsáni!

České startupy a jejich úspěchy na zahraničních trzích