Zasedání vědecké rady FIS

Začátek: čtvrtek 7. listopadu 2019, 13:00
Konec: čtvrtek 7. listopadu 2019, 16:00
Místo konání: NB 169
Kontaktní osoba: Ing. Marie Gvoždiaková
Tagy: termíny

Program jednání:  

 1. Habilitační řízení Ing. Tomáše Formánka, Ph.D., obor Ekonometrie a operační výzkum.
 2. Schválení komise ke jmenovacímu řízení:
  • doc. Ing. Aleny Buchalcevové, Ph.D. – obor Aplikovaná informatika,
  • doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. – obor Statistika.
 3. Schválení habilitačních komisí k habilitačnímu řízení:
  • Ing. Nikoly Kaspříkové, Ph.D. – obor Statistika,
  • Ing. Tomáše Löstera, Ph.D. – obor Statistika.
 4. Schválení návrhů na doplnění komisí pro státní bakalářské zkoušky.
 5. Schválení návrhů na doplnění komisí pro magisterské studium - státní závěrečné zkoušky hlavních a vedlejších specializací.
 6. Schválení návrhů na doplnění komisí pro doktorské studium (SDZ, obhajoby doktorských prací).
 7. Různé.