Jak se vyznat v hodnocení vědeckých časopisů (IF, AIS, SJR) a najít si nejcitovanější články a autory v oboru CIKS

Začátek: středa 6. listopadu 2019, 09:15
Konec: středa 6. listopadu 2019, 10:45
Místo konání: Klub knihovny
Kontaktní osoba: i-servis CIKS
Tagy: doktorandi, studenti, zaměstnaci

Citační rejstříky jsou specifické databáze mapující citovanost jednotlivých autorů, časopisů nebo příspěvků z konferencí. Díky poměrně přísnému výběru, kterým procházejí časopisy a konference zařazené do citačních rejstříků, obsahují výsledky hledání obvykle kvalitnější články než při vyhledávání jinde. Na semináři vám vysvětlíme význam a použití scientometrických indikátorů pro hodnocení časopisů (article influence score, journal impact factor, SCImago Journal Rank) nebo autorů (h-index) a naučíme vás, jak vytipovat nejcitovanější články (a tím i autory) v oboru.