Termín pro podání přihlášek k magisterskému studiu od února 2020 Národohospodářská fakulta

Začátek: úterý 1. října 2019
Konec: pátek 10. ledna 2020
Místo konání: Národohospodářská fakulta
Kontaktní osoba: Národohospodářská fakulta
Tagy: studenti

Národohospodářská fakulta (NF) vyhlašuje přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce. Získejte kvalitní a mezinárodně uznatelné vzdělání, kterým nastartujete svou kariéru.

Přihlášku je možné podávat na tyto programy:
• Ekonomie
• Hospodářská politika
• Regionalistika a veřejná správa
• Moderní hospodářské dějiny (pokud se stihnou akreditovat, čekáme na rozhodnutí z NAU)

Termín podání přihlášky: listopad – 10. ledna 2020
Termín přijímací zkoušky: 20. ledna 2020

Přihlášky podávejte elektronicky prostřednictvím prihlasky.vse.cz. Pro přijetí platí podmínky vyhlášené pro akademický rok 2019/2020 s tím, že poplatek za přijímací řízení činí 810 Kč.

Více informací - podmínky k přijetí