Média a propaganda: Kdysi a dnes Diskuze u příležitosti výročí listopadu 1989

Začátek: úterý 19. listopadu 2019, 16:15
Konec: úterý 19. listopadu 2019, 21:15
Místo konání: Likešova aula
Kontaktní osoba: iList
Tagy: studenti, veřejnost, zaměstnaci

Diskuze s pozvanými hosty - pamětníky a mediálními experty - bude zaměřená na fungování médií za normalizace a na rozpoznávání současné manipulace a fake news v médiích. Panelová diskuze bude doprovázena workshopem s praktickými příklady.