Informační seminář k Výzvě Erasmus+ 2020, Klíčová akce 2 Projektová kancelář, DZS

Začátek: pondělí 25. listopadu 2019, 08:00
Konec: pondělí 25. listopadu 2019, 12:00
Místo konání: NB 177B
Kontaktní osoba: Alena Jeslínková
Tagy: zaměstnaci

Cílem semináře je informovat potenciální předkladatele o možnosti vytvořit mezinárodní strategické partnerství ve VŠ sektoru a získat grant na projekt dvou až tříleté spolupráce v rámci programu Erasmus+ Klíčové akce 2.

Kromě informací o nové výzvě bude na semináři prezentován příklad dobré praxe a pravděpodobně lze očekávat i zástupce z řad hodnotitelů. Na semináři bude možnost konzultace vašich projektových záměrů. Semináře se zúčastní i zástupci dalších VŠ v Praze.

Účast potvrďte: alena.jeslinkova@vse.cz