Školení pro veřejnost: Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním Katedra finančního účetnictví a auditingu

Začátek: pátek 1. listopadu 2019, 09:00
Konec: pátek 1. listopadu 2019, 16:00
Místo konání: RB 209
Kontaktní osoba: Marie Purmenská
Tagy: veřejnost
Termín konání: 1. listopadu 2019, 09:00 až 16:00
Lektoři: Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Jan Molín, Ph.D.
Místo konání: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; Místnost 209 Rajská budova
Cena: 2 500 Kč + 21 % DHP (v ceně zahrnuty podkladové materiály a občerstvení)

 

Obsah školení
1) Dlouhodobá aktiva: určení pořizovací ceny a vztah ke vstupní ceně u daně z příjmů
  poskytnuté slevy dodavatelem v období po zařazení do užívání
  dotace na pořízení DA; následné vrácení dotace
  specifika nemovitostí, včetně daňových dopadů
2) Odložená daň: princip odložené daně a její vztah ke splatné dani
  metody výpočtu odložené daně
  první použití metody odložené daně
  směrnice ATAD a její vliv na odloženou daň
3) Vlastní kapitál: základní účetní operace s vlastním kapitálem
  fondy z přecenění
  změny účetních metod a opravy chyb, daňové důsledky
  snižování vlastního kapitálu a daňové souvislosti
4) Kategorizace účetních jednotek: vymezení kategorií jednotek
  podmínky přechodu mezi kategoriemi
  změny účetních metod při přechodu mezi kategoriemi
  daňové důsledky přechodu mezi kategoriemi
5) Účetní a daňové novinky 2019 a 2020  
6) Diskuze a dotazy  

 

Školení pro veřejnost: Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním