Přihlašování vedlejších specializací

Začátek: sobota 1. června 2019
Konec: pondělí 19. srpna 2019
Místo konání: Vysoká škole ekonomická v Praze
Kontaktní osoba: Jednotlivý garanti vedlejších specializací
Tagy: #studenti #terminy
Přihlašování do vedlejších specializací na zimní semestr 2019/20  začíná 1. 6. 2019 a končí 19. 8. 2019.

Vedlejší specializaci si mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili.

Registrace probíhá v InSIS – portálu studenta.

 • Registrace (závazné objednávání VS, VS není ještě udělena!)
 • Výběrové řízení (plnění zvláštních podmínek, VS není ještě udělena!)
 • Automatizovaný zápis (schválení registrace, VS není ještě udělena!)
 • Ruční zápis specializací (registrace do volných kapacit, VS stále není ještě udělena!)
 • Zapsané VS se zapíší do studijní evidence k vašemu jménu např. jako N-ES-5BE. až cca den před jiným „automatizovaným zápisem“ a to tím spojeným se  zápisem do kurzů.
 • Registrace předmětů vedlejší specializace do rozvrhu hodin
 • Ruční zápis VS pak dále probíhá ještě nějakou dobu, avšak není nárok na zápis (i nad kapacitu) předmětů dané VS (VS se zapisuje a uděluje přímo, můžou však nastat problémy, pokud máte z nějakých důvodů odebranou VS apod.)
 
JAK SE REGISTROVAT
 1. Přihlásíme se do InSIS.
 2. Z hlavní nabídky (tzv. Osobní administrativy) zadáme v sekci Moje studium odkaz Portál studenta.
 3. V řádku svého magisterského studia klepneme do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS.
 4. V horní nabídce jsou k dispozici tři odkazy: Katalog, Registrace, Statistika registrací.
 5. Katalog poskytuje informace o VS a jejich předmětech.
 6. Odkaz Registrace umožňuje registrovat si jednu či více VS.
 7. Ve Statistice registrací je možné sledovat naplňování VS v registracích.

Harmonogram ZS 2019/2020

Přihlašování vedlejších specializací