Způsoby financování nestátních neziskových organizací Otevřená OKNA, Drahomíra Blažková

Začátek: čtvrtek 11. dubna 2024, 14:30
Konec: čtvrtek 11. dubna 2024, 15:30
Místo konání: JH 108
Online událost: Microsoft Teams
Kontaktní osoba: Veronika Vašíčková
Tagy: #absolventi #fm #innovationweek #prednaska #stredniskoly #studenti #verejnost #zamestnanci

Kdo jsou to Otevřená OKNA a jaké jsou způsoby jejich financování? Organizace je regionální a v současné době působí v Jindřichově Hradci a Dačicích. Ředitelka organizace, paní Drahomíra Blažková, představí teorii, ekonomiku a způsoby financování neziskových organizací, tematicky bude přednáška zaměřena spíše na praktické příklady uplatňované v samotné organizaci Otevřená OKNA, z. ú.. Pozornost bude věnována formám financování jednotlivých služeb, které organizace poskytuje. Těmi jsou, mimo jiné, chráněné bydlení, chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny. Představeny budou rovněž dobrovolnické programy, blíže budou popsány způsoby získávání prostředků na financování těchto aktivit. Posluchači budou obeznámeni s tématem náhradního plnění. Samozřejmostí bude diskuse k jednotlivým tématům průběžně i v samotném závěru. Připraveny budou drobné odměny za správně zodpovězené otázky, které mohou být během debaty pokládány.

Způsoby financování nestátních neziskových organizací