Safety MonDay

Začátek: pondělí 8. dubna 2024, 08:30
Konec: pondělí 8. dubna 2024, 14:00
Kontaktní osoba: Veronika Vašíčková
Tagy: #fm #innovationweek #studenti #zamestnanci

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Situací, kdy je potřeba jednat rychle a především bezpečně, může nastat velká řada. Jak se během nich chovat? Jak je fakulta připravena na mimořádné události? Kudy v případě takové události postupovat a kudy případně ven? První den inovačního týdne se ponese v duchu bezpečnosti přímo na Fakultě managementu. Co všechno během Safety MonDay můžeme čekat?

Poskytnutí první pomoci ve specifických situacích, Setkání s děkanem nejen o bezpečnosti na Fakultě managementu a o krocích, které realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze, přednáška o Ochraně měkkých cílů zvlášť pro studenty a zvlášť pro zaměstnance Fakulty managementu a nakonec Nácvik modelové situace USB a ukázka únikových východů.

Safety MonDay