PhD přijímací zkouška

Začátek: čtvrtek 20. června 2019
Konec: čtvrtek 20. června 2019
Kontaktní osoba: Agáta Bernasová
Tagy: #doktorandi #studenti #terminy #verejnost #zamestnanci

Důležité termíny a přijímací zkoušky

  • 15. 5. 2019 poslední den podání elektronické přihlášky a jejího dodatku a zaplacení poplatku (akademický rok 2019/2020), přihlašování otevřeno jara 2019
  • 20. června 2019 termín přijímací zkoušky
  • 10. září 2019 náhradní termín přijímací zkoušky
  • konec září 2019 (bude upřesněno) termín zápisu do studia a tvorby studijního plánu u studijní referentky (akademický rok 2019/2020)
  • konec září/začátek října (bude upřesněno) imatrikulace nově přijatých studentů a vstupní seminář do systému studia
  • 1. 10. začátek semestru v doktorských studijních programech

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Přijímací zkoušky

PhD přijímací zkouška