Jak teče pivo: dodavatelské řetězce v pivovarnictví Ing. Petr Pokorný

Začátek: středa 10. dubna 2024, 13:30
Konec: středa 10. dubna 2024, 15:00
Místo konání: RB 109
Kontaktní osoba: Petr Fiala
Tagy: #fis #innovationweek #studenti #terminy

Přednáška je zaměřena na praktickou ukázku optimalizačních metod, které se dají využít a také se používají v oblasti dodavatelských řetězců. Jmenovitě se budeme zabývat oblastí výroby a distribuce piva. V oblasti plánování jde o problematiku kapacitního střednědobého plánování a rozvrhování. Zatímco logistika v pivním průmyslu je velice komplexní disciplína, která zahrnuje klasickou dopřednou i reverzní logistiku, čímž zpětně ovlivňuje disponibilitu obalových materiálů a tím efektivitu plánování. Kombinace výrobních režimů make-to-order a make-to-stock způsobuje dodatečnou komplexitu v oblasti plánování logistiky, která je dvojí, primární a sekundární. Primární logistika zahrnuje toky z výroby do centrálních skladů a sekundární potom z primárních skladů k zákazníkům. Klasické optimalizační úlohy jako jsou úloha obchodního cestujícího, dopravní problém, diskrétní úloha batohu jsou aplikovány v reálném čase na datech velkých rozměrů. Průmyslový software, který je používán v praxi, je potom nutné customizovat na dané specifikace každého národního dodavatelského řetězce.

Určeno pro: studenti VŠE;