Proč pracovat pro stát? akce FFÚ ve spolupráci s Ministerstvem financí

Začátek: čtvrtek 11. dubna 2024, 10:00
Konec: čtvrtek 11. dubna 2024, 12:00
Místo konání: RB 211
Kontaktní osoba: FFÚ
Tagy: #FFU #innovationweek

Cílem této akce je poskytnout studentům jiný pohled na problematiku a oblasti, kterými se zabývá Ministerstvo financí a současně odpovědět na klíčovou otázku: „Proč pracovat pro stát?“.

Mgr. Bc. Zbyněk Smetana, ředitel odboru Záležitosti Evropské unie, přiblíží studentům svůj odbor, zhodnotí proběhlé předsednictví v Radě EU a představí možnosti studia na College of Europe.

Zástupci sekce Finanční trhy, paní Ing. Mgr. Alžběta Pazderková a pan Ing. Mgr. Jaroslav Křemen představí studentům činnost jejich oddělení, odborů, potažmo celé sekce. Zmíní zajímavosti z praxe a jejich bohaté zkušenosti v oblastech finančních trhů.

V rámci diskuse se budoucí absolventi seznámí s tím, jak jim práce ve státní správě může přinést cenné zkušenosti a profesní rozvoj. Program dále nabídne jedinečnou příležitost získat ucelený přehled o pracovních možnostech v tomto sektoru a seznámit se s experty z Ministerstva financí.

Dotazy můžete pokládat již od 7. dubna prostřednictvím aplikace slido https://app.sli.do/event/cJngSUZdBzoTBSMrGg6yQm  

Proč pracovat pro stát?