Habilitační přednášky Ing. Liběny Černohorské, Ph.D. a Mgr. Ing. Petra Wawrosze, Ph.D.

Začátek: středa 15. května 2019, 14:30
Konec: středa 15. května 2019, 16:00
Místo konání: NB 350
Kontaktní osoba: Jitka Martínková
Tagy: doktorandi, studenti, termíny, veřejnost, zaměstnaci

Dne 15. května 2019 se konají od 14:30 hod. na zasedání

Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE

v zasedací místnosti 350 NB  

habilitační přednášky  

Ing. Liběny Černohorské, Ph.D.

na téma: „Analýza endogenity peněz v ČR a eurozóně“

a

Mgr. Ing. Petra Wawrosze, Ph.D.

na téma: „Teoretické vysvětlení vlivu korupce na vybrané ekonomické proměnné“.  

(Habilitační práce k nahlížení pro veřejnost jsou k dispozici od 7. května 2019 v místnosti 311 NB VŠE v době od 9:00 h do 11:30 h – nebo po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 224 095 557)

Habilitační přednášky Ing. Liběny Černohorské, Ph.D. a Mgr. Ing. Petra Wawrosze, Ph.D.