Exkurze do ČNB Excursion to the Czech National Bank

Začátek: úterý 9. dubna 2024, 14:00
Konec: úterý 9. dubna 2024, 15:30
Místo konání: Česká národní banka
Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
Tagy: #CNB #czechnationalbank #exchange #exkurze #innovationweek #penize #studenti #trezor

Realizace exkurze do České národní banky pro studenty anglického programu EPP a českého programu Hospodářská politika a Ekonomie s doc. Chytilovou. Návštěva expozice „Za měnou“, která by studentům měla poskytnout vhled do aktuální měnové politiky ČNB a obohatit jejich znalosti v oblasti měnové teorie a politiky praktickými ukázkami, které výstava nabízí. Možná přijde i členka bankovní rady.

Akce je přednostně určena pro studenty těchto programů, proto není k dispozici registrační formulář. V případě nenaplnění kapacity budou osloveni další potenciální zájemci.

Organizing an excursion to the Czech National Bank for students of the English program EPP and the Czech program Economic Policy and Economics with Associate Professor Helena Chytilová. Visiting the exhibition 'Behind the Currency,' which should provide students with insight into the current monetary policy of the Czech National Bank and enrich their knowledge in the field of monetary theory and policy with practical examples offered by the exhibition. A member of the banking board of Czech National Bank might also meet up with our group.

This event is primarily intended for students of these program, thereby registration form is not available. In case capacity is not filled, other interested candidates will be accepted.

Exkurze do ČNB