Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Začátek: úterý 13. února 2024, 09:00
Konec: čtvrtek 15. února 2024, 13:00
Kontaktní osoba: Lucie Pacovská
Tagy: #terminy #verejnost

Dílčí části této události

13. února

úterý, 9:00-13:00

14. února

středa, 9:00-13:00

15. února

čtvrtek, 9:00-13:00

Kurz určený nejen pro insolvenční správce. Po kurzu budete ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování.

Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací - buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde).

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • základy podnikové ekonomiky a podnikových financí,
  • rizika a jejich řízení při provozu podniku,
  • hodnota podniku a vlivy na hodnotu podniku
  • a krizové řízení podniku.

 

Část 1 (13. 2. 2024)

1. Podnik a jeho obchodní podstata, obchodní model podniku.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku.

3. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow, výkonnost podniku.

4. Investiční činnost podniku.

 

Část 2 (14. 2. 2024)

5. Finanční účetnictví.

6. Finanční analýza.

7. Pracovní kapitál a jeho financování.

8. Peněžní cyklus a řízení nepeněžních složek pracovního kapitálu.

 

Část 3 (15. 2. 2024)

9. Řízení finančních rizik a finanční deriváty.

10. Schopnost další existence podniku (going concern).

11. Finanční plánování.

12. Hodnota podniku.

13. Krize podniku a krizové řízení.