Udržitelnost a odpovědné podnikání Philip Morris: Roman Grametbauer

Začátek: středa 8. listopadu 2023, 13:00
Konec: středa 8. listopadu 2023, 14:00
Místo konání: JH 110
Kontaktní osoba: Veronika Vašíčková
Tagy: #fm #innovationweek #prednaska #studenti #zamestnanci

Jak společnost Philip Morris ČR přistupuje k tématu udržitelnosti, respektive k jednotlivým pilířům ESG (environmental, social and corporate governance)? Jaká témata vyplývající z Sustainability Materiality Assesment považuje firma za prioritní? A jak nahlíží na produktovou udržitelnost a cirkulární ekonomiku?

Udržitelnost a odpovědné podnikání