Jak rozkrývat mediální manipulace, učme se kritickému myšlení prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Začátek: středa 8. listopadu 2023, 09:15
Konec: středa 8. listopadu 2023, 12:30
Místo konání: RB 211
Kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Tagy: #innovationweek #prednaska #studenti

Přednášející prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a člen Katedry politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni.

Určeno pro všechny studenty VŠE, studenti se na akci musí zaregistrovat.