Markets vs. State interventions Dr. Barbara Kolmová

Začátek: čtvrtek 9. listopadu 2023, 12:15
Konec: čtvrtek 9. listopadu 2023, 13:45
Místo konání: NB C
Kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Tagy: #innovationweek #prednaska #studenti

Dr. Barbara Kolmová je přední evropskou libertariánkou, bývalou viceprezidentkou Rakouské centrální banky, ředitelkou Rakouského ekonomického centra (nezávislý think tank č. 1 v Rakousku a č. 21 na světě), prezidentkou Hayekova institutu, profesorkou rakouské ekonomie na univerzitě v Donja Gorici v Černé Hoře a členkou několika dozorčích rad, např. viceprezidentkou Rakouské centrální banky, Vienna Insurance Group, dozorčí rady Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung, Wirtschaftsuniversität Wien. Byla jmenována místopředsedkyní cílové skupiny ITU OSN pro environmentální účinnost umělé inteligence a dalších vznikajících technologií (AI4EE) a předsedkyní tematické skupiny United for Smart Sustainable City Index.

Je mimo jiné držitelkou ceny Global Network Award udělované německou Hayekovou společností (2019), čestného doktorátu Univerzity Donja Gorica (2019) a ceny Global IP Award for Excellence in Advocacy udělované Global Intellectual Property Rights and Innovation Center of the US Chamber of Commerce (2016).

Určeno pro všechny studenty VŠE, studenti se na akci musí zaregistrovat.

 

Dr. Barbara Kolmová is a leading European libertarian, Former Vice President of the Austrian Central Bank, Director of the Austrian Economic Center (an independent think tank ranked number 1 in Austria and 21 worldwide), President of the Hayek Institute, Professor of Austrian economics at the University of Donja Gorica in Montenegro, and a member of several supervisory boards, including the Vice President of the Austrian Central Bank, Vienna Insurance Group, and the supervisory board of Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung, Wirtschaftsuniversität Wien. She was appointed as the Deputy Chair of the ITU UN target group for the environmental efficiency of artificial intelligence and other emerging technologies (AI4EE) and the Chair of the thematic group United for Smart Sustainable City Index.

She is the recipient of the Global Network Award from the German Hayek Society (2019), an Honorary Doctorate from the University of Donja Gorica (2019), and the Global IP Award for Excellence in Advocacy from the Global Intellectual Property Rights and Innovation Center of the US Chamber of Commerce (2016).

Intended for all students of the University of Economics, students have to register for the event.