Projektové a krizové řízení v době pandemie kombinace přednášky a workshopu

Začátek: středa 8. listopadu 2023, 10:30
Konec: středa 8. listopadu 2023, 12:00
Kontaktní osoba: Ing. Josef Sarkány
Tagy: #3pr #fph #innovationweek #km #krizoverizeni #rizeniprojektu #studenti #workshop

Na workshopu s přednáškou si na základě reálných zadání z období pandemie covid 19, účastníci osvojí hlubší pochopení krizového a projektového řízení, technologické nástroje pro virtuální spolupráci a dovednosti, z oblasti komunikace a leadershipu v nejistých a rychle se měnících podmínkách.

O lektorovi

Honza Slavík se zapojil do zvládání pandemie už v březnu 2020 jako dobrovolník v komunitě Covid19cz-Data proti covid, kde vedl vznik a provoz linky 1212. Potom pracoval jako člen Centrálního řídícího týmu CHytré karantény 2.0, kde se podílel na vzniku a provozu linky hygienické služby, trasování, webu covid.gov.cz a dalších. V současnosti pracuje jako Business&Inovation designer a zabývá se implementací moderních technologií a postupů v oblasti eGovernementu, eHealthu i vzdělávání dětí a dospělých. 

Informaci o místě konání obdrží registrovaní účastníci do 5. 11. 2023.