Uspokojování podaných žádostí Ostatní

Začátek: čtvrtek 8. srpna 2019
Konec: pondělí 31. srpna 2020
Kontaktní osoba: Centrální ubytování
Tagy: doktorandi, studenti, termíny

student VŠE s přerušeným studiem, nebo čekatel na vyšší stupeň studia

student VŠE s podanou žádostí v termínu 28.6. – 28.8.2019

student VŠE komb./ distanč. formy studia, absolvent VŠE, student jiné školy