Exkurze do Vazební věznice Praha-Ruzyně

Začátek: pondělí 6. listopadu 2023, 09:00
Konec: pondělí 6. listopadu 2023, 12:00
Místo konání: Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3, 161 02 Praha 6
Kontaktní osoba: Margita Kinclová / Jan Levý
Tagy: #exkurze #fmv #innovationweek #prohlildka #studenti
Kapacita: 20 osob
Registrace e-mailem na sekretariátu katedry:  margita.kinclova@vse.cz
Do registračního e-mailu prosím uveďte následující informace (vyžadované věznicí):
1. jméno a příjmení
2. datum narození
3. druh (občanský průkaz/cestovní pas/povolení k pobytu) a číslo dokladu totožnosti (např.: "občanský průkaz č. 123456789" nebo "povolení k dlouhodobému pobytu č. 123456789")
 
Další informace o akci:
Dne 06.11.2023 se od 09:00 hodin koná exkurze do VV Ruzyně. Věznice se nachází na Starém náměstí (Praha 6). Prosím, dostavte se před vchod věznice nejpozději v 08:50 hodin. V případě zpoždění hrozí, že naše skupina  již bude uvnitř věznice a individuálně Vás nevpustí. Prohlídky se účastní za vyučující Jan Levý z Katedry podnikového a evropského práva. 

Pro účely prohlídky je nezbytné nahlásit nejpozději do 31.10.2023 jméno, příjmení, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu). Ujistěte se, prosím, že Váš identifikační doklad, jehož číslo zašlete, bude platný i v den návštěvy (06.11.2023); v opačném případě mohou nastat potíže s vpuštěním do věznice. Doklad totožnosti si nezapomeňte vzít s sebou!

UPOZORNĚNÍ: Mobilní telefony nejsou ve věznici povoleny - bude možné si je ponechat v uzamykatelných skříňkách nebo u příslušníků Vězeňské služby ČR. Totéž platí pro fotoaparáty, počítače, tablety, chytré hodinky, sluchátka, jakákoli záznamová či elektronická zařízení, zbraně, ale i potraviny, nápoje, léky apod., které jsou ve věznici rovněž zakázány. 

Všichni účastníci budou povinni podrobit se osobní prohlídce (obdobně jako na letišti). Neberte si proto, prosím, s sebou na exkurzi věci, které nutně nepotřebujete.
 
Exkurze do Vazební věznice Praha-Ruzyně