Návštěva Úřadu průmyslového vlastnictví

Začátek: úterý 7. listopadu 2023, 09:30
Konec: úterý 7. listopadu 2023, 11:00
Místo konání: Náměstí Ant. Čermáka 2a, Praha 6 - Dejvice
Kontaktní osoba: Prof. Martin Boháček / Margita Kinclová
Tagy: #2op544 #2pr402 #2pr441 #fmv #innovationweek #innoweek #prednaska #prohlidka #studenti #uradprumyslovehovlastnictvi

Jedná se o prohlídku Úřadu průmyslového vlastnictví. Priorita pro studenty 2PR402, 2PR441 a 2OP544.

Sraz před vchodem ÚPV, pokud by pršelo, uvnitř za vchodem u recepce.

Studenti se přihlašují u sekretářky katedry Margity Kinclové, a to mailem. Kapacita max. 25 studentů.

Jako dozor půjde se studenty sám prof. Boháček, organizaci a přednášku na ÚPV převezme Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.

 

Návštěva Úřadu průmyslového vlastnictví