TotalEnergies a udržitelný rozvoj / TotalEnergies et développement durable Vincent Leroy, generální ředitel TotalEnergies pro střední Evropu, TotalEnergies

Začátek: čtvrtek 9. listopadu 2023, 11:00
Konec: čtvrtek 9. listopadu 2023, 12:30
Místo konání: RB 211
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MBA
Tagy: #French #innovationweek #languages #sustainability #totalenergies

TotalEnergies je čtvrtá největší energetická společnost na světě. Generální ředitel TotalEnergies pro střední Evropu, pan Vincent Leroy, Vás ve své přednášce (ve francouzštině) seznámí s tím, co pro tuto firmu konkrétně znamená téma udržitelného rozvoje a energetické transformace.

TotalEnergies est la quatrième plus grande entreprise énergétique au monde. Dans sa présentation, le directeur général de TotalEnergies pour l'Europe centrale, M. Vincent Leroy, vous donnera un aperçu de ce que le thème du développement durable et de la transformation énergétique signifie pour l'entreprise. 

TotalEnergies a udržitelný rozvoj / TotalEnergies et développement durable