Intenzivní UX design workshop

Začátek: pondělí 6. listopadu 2023, 09:15
Konec: pátek 10. listopadu 2023, 16:00
Místo konání: SB 321, SB 323, SB 335
Kontaktní osoba: Ing. Filip Vencovský, Ph.D.
Tagy: #fis #innovationweek #studenti #workshop

Program Aplikovaná informatika pořádá intenzivní workshop zaměřený na UX design a vývoj aplikací, který provede pěti fázemi design thinkingu (emphatize, define, ideate, prototype, test) ve čtyřech dnech. Studenti se během workshopu naučí vnímat problémy z pohledu uživatele a aplikovat metody uživatelského výzkumu, kreativních technik a prototypování na konkrétní zadání. Práce na projektech bude probíhat v týmech za asistence lektorů z praxe. Studenti si z workshopu odnesou otestovaný prototyp aplikace. Práce z každého dne navazuje na další a je tak potřeba zúčastnit se všechny pěti dní.

Určeno pro:

  • primárně pro studenty 4IT112 (povinná účast),
  • také pro studenty bakalářských programů se zájmem o UX design a vývoj aplikací. (Ideální pro studenty, kteří mají základní povědomí o metodách UX designu, ale neumí je ještě aplikovat. Studenti budou vybráni na základě dostupné kapacity a informací ve formuláři.)

Registrace: studenti 4IT112 mají zapsáno jako rozvrhovou akci, pro ostatní přes formulář (link níže)