I s handicapem se dá žít naplno. Exkurze v pobytové sociální službě

Začátek: úterý 28. března 2023, 10:00
Konec: úterý 28. března 2023, 12:00
Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA.
Tagy: #diverzita #handicap #innovationweek #komunita #nf #socialni #socialnipolitika
V rámci předmětu Sociální práce pro ekonomy proběhne návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jeho cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od sedmnácti let věku, horní věková hranice není stanovena. Aplikují zde přístup zaměřený na člověka, který staví na respektu k individualitě každého jedince, na dodržování jeho nezadatelných práv, hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti. Zaměstnanci zde pracují s konceptem multismyslové místnosti Snoezelen, bazální stimulací a rozvíjí koncept uspokojování individuálních potřeb uživatelů služby od duchovních potřeb, po seberozvojové. Domov Sulická je příkladem moderní sociální služby, která i přestože je pobytového typu, razí principy deinstitucionalizace a podporuje život v komunitě. 
 
Domov Sulická je prvním domovem v republice, který nabízí rovněž paliativní péči. Cílem je zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu. Klienti s handicapem tu mohou důstojně a v pokoji ukončit svou životní pouť, jakmile nastane jejich čas.
Vzhledem k povaze zařízení je maximální počet osob při exkurzi striktně limitován. O úspěšné registraci vás budeme informovat. Návštěva bude umožněna pouze osobám, které nejeví příznaky respiračních onemocnění.
 
Max. 14 zájemců + učitel (určeno pro všechny zájemce o sociální oblast napříč VŠE)
 
Registrace na vladimir.barak@vse.cz