Návštěva soudu Jedná se o návštěvu soudního jednání v pracovněprávním sporu vč. možnosti následné diskuze / dotazů

Začátek: středa 29. března 2023, 08:40
Konec: středa 29. března 2023, 11:30
Místo konání: Obvodního soudu pro Prahu 1 (Ovocný trh 587/14, Praha 1)
Kontaktní osoba: Margita Kinclová / Mgr. Ing. Jakub Konečný
Tagy: #fmv #innovationweek #pracovnipravo #rozsudek #soudnijednani #studenti #vypoved #zamestnanec #zamestnavatel

Jedná se o návštěvu soudního jednání v pracovněprávním sporu vč. možnosti následné diskuze / dotazů na vyřizujícího soudce po skončení jednání (dle časových možností v závislosti na délce jednání). Předmětem řízení je spor zaměstnance (žalobce) se zaměstnavatelem (žalovaným) o neplatnosti výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem z důvodu dle § 52 písm. e) zákoníku práce, tj. z důvodu, že zaměstnanec se stal dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým pro výkon práce. Zaměstnanec výpověď sporuje a nesouhlasí s ní a domáhá se po soudu vydání rozsudku, v němž bude určeno, že rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné (a pracovní poměr tedy výpovědí nezanikl). Jedná se o první jednání ve věci, na kterém se očekává provádění veškerých důkazů, vyslýchání svědků a znalce a v jehož závěru by mohlo a zásadně mělo dojít k vyhlášení rozsudku. 

* V případě zrušení tohoto soudního jednání bude zajištěn náhradní program v podobě jiného soudního jednání, popř. alespoň rozpravy se soudcem. 
** Účastníci jsou povinni dodržovat veškeré pravidla účasti na soudním jednání - poučení obdrží studenti mailem po přihlášení u pí Kinclové
Návštěva soudu