Historické kořeny současných geopolitických problémů na Dálném východě – Japonsko a severovýchodní Asie PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Západočeská univerzita

Začátek: středa 29. března 2023, 10:30
Konec: středa 29. března 2023, 12:00
Místo konání: RB 213
Kontaktní osoba: Andrej Tóth, Zuzana Stuchlíková
Tagy: #fmv #innovationweek #prednaska

Japonsko v současné době čelí zásadním geopolitickým výzvám. Sílící hrozba ze strany Číny, komplikované vztahy s Ruskou federací, či nevyzpytatelný severokorejský režim vyvolávají stále větší znepokojení tokijské vlády a japonské veřejnosti. Současná administrativa premiéra Kišidy se proto v nedávné době zavázala k masivním investicím do obrany a snaží se posílit vazby se svými strategickými spojenci. Veřejně je diskutována též potenciální změna článku devět japonské poválečné ústavy, v němž se ostrovní císařství zřeklo války jakožto nástroje své zahraniční politiky a na jehož základě japonské síly sebeobrany udržují striktně defenzivní kapacity. Mnohé z výzev, jimž nyní Japonsko čelí, mají hlubší historické kořeny, bez jejichž znalosti je nelze v jejich komplexnosti pochopit. Původ sporu s Ruskem o Kurilské ostrovy spadá již do 18. století. Skutečnost, že mezi oběma zeměmi nebyla po druhé světové válce uzavřena řádná mírová smlouva, přispívá k tomu, že tento problém zůstává stále živým a palčivým bodem rusko-japonských vztahů. Spory s Čínou o ostrovy Senkaku, stále agresivnější rétorika Pekingu v otázkách Taiwanu či Okinawy a politické problémy spojené s těmito otázkami rovněž sahají již do doby 19. století, kdy byly jen postupně vymezeny hranice mezi oběma zeměmi. Kořeny korejského problému je pak možné sledovat do doby, kdy byl poloostrov připojen k japonskému císařství. Nezanedbatelnou roli ve vztazích Japonska s jeho sousedy pak stále hraje dědictví japonského imperialismu 19. a 20. století, které je stále citlivou otázkou a zátěží vztahů Japonska s jeho potenciálními partnery či spojenci v regionu. Geopolitická situace, v níž se Japonsko, ale i celý Dálný východ nyní nachází, je výsledkem složitého historického vývoje, který je vzhledem k napjaté světové situaci stále aktuální, resp. vzhledem k aktuálnímu geopolitickému dění ještě aktuálnější a ožehavější. Řada historických reminiscencí regionu tak stále tvoří významnou bázi pro výrazné geopolitické třecí plochy s nezanedbatelným konfliktním potenciálem.

Přednáška se koná ve spolupráci Katedry hospodářských dějin NF a Centra asijských studií FMV v rámci přednášky 5HD2013 Dějiny mezinárodních vztahů 19. a 20. století vypisované Katedrou hospodářských dějin v letním i zimním semestru.

cas.vse.cz

Registrace ukončena (v případě zájmu, se informujte u zuzana.stuchlikova@vse.cz)

Historické kořeny současných geopolitických problémů na Dálném východě – Japonsko a severovýchodní Asie