Datová analýza, modelování a programování pro kvantitativní obory Ing. Filip Hon, Ph.D. & Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek

Začátek: úterý 28. března 2023, 14:00
Konec: středa 29. března 2023, 12:30
Kontaktní osoba: Ing. Filip Hon, Ph.D.
Tagy: #alumni #fis #innovationweek #prednaska #studenti #terminy

Dílčí části této události

28. března

úterý, 14:00-17:30

RB 210
29. března

středa, 9:00-12:30

RB 210

První blok (Ing. Filip Hon, Ph.D.) obsahuje aplikaci demografických metod predikce a modelování provedených v programu R. Účastníci vytvoří skript, který bude poskytovat výsledky ve formě grafů a tabulek. Účastníci se navíc dozvědí o možnosti vytváření interaktivních webových aplikací v programu R.

Ve druhém bloku (Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek) účastníci vytvoří v nástroji LaTeX kvalitní a profesionální textový výstup, a to na základě výsledků prvního bloku. LaTeXový dokument svými funkcionalitami v lecčem předčí například dokument z MS Word. Lze absolvovat libovolný blok nebo oba dohromady. Pokud bude zájemce chtít absolvovat pouze druhý blok, může pracovat s vlastním kódem v R, případně mu jednoduchý kód poskytneme.

Určeno pro:

  • studenty bakalářského studia Matematických metod v ekonomii; 
  • magisterského studia oboru Statistika; Ekonometrie a operační výzkum; Ekonomická demografie;
  • všechny další zájemce o demografii, programování v R či psaní textů v nástroji LaTeX

Vstupní požadavky: uživatelská znalost programu R

Registrace:

  1. blok - https://forms.office.com/e/mmhSBZkLkc
  2. blok - https://forms.office.com/e/s1zkCpPw4m