Intenzivní UX design workshop

Začátek: úterý 28. března 2023, 09:15
Konec: pátek 31. března 2023, 17:45
Kontaktní osoba: Ing. Filip Vencovský, Ph.D.
Tagy: #fis #innovationweek #studenti #terminy #workshop

Dílčí části této události

29. března

středa, 9:15-17:45

SB 321, SB 323, SB 335
30. března

čtvrtek, 9:15-17:45

SB 321, SB 323, SB 335
31. března

pátek, 9:15-17:45

SB 321, SB 323, SB 335
28. března

úterý, 9:15-17:45

SB 321, SB 323, SB 335

Program Aplikovaná informatika pořádá intenzivní workshop zaměřený na UX design a vývoj aplikací, který provede pěti fázemi design thinkingu (emphatize, define, ideate, prototype, test) ve čtyřech dnech. Studenti se během workshopu naučí vnímat problémy z pohledu uživatele a aplikovat metody uživatelského výzkumu, kreativních technik a prototypování na konkrétní zadání. Práce na projektech bude probíhat v týmech za asistence lektorů z praxe. Studenti si z workshopu odnesou otestovaný prototyp aplikace. Práce z každého dne navazuje na další a je tak potřeba zúčastnit se všechny čtyři dny, vždy 9:15-17:45.

Určeno pro:

  • primárně pro studenty 4IT112 (povinná účast),
  • také pro studenty bakalářských programů se zájmem o UX design a vývoj aplikací. (Ideální pro studenty, kteří mají základní povědomí o metodách UX designu, ale neumí je ještě aplikovat. Studenti budou vybráni na základě dostupné kapacity a informací ve formuláři.)

Registrace: studenti 4IT112 mají zapsáno jako rozvrhovou akci, pro ostatní přes formulář https://forms.office.com/e/g317Zah3Rh.

!!! Registrace je možná do konce 4. týdne. Na začátku 5. týdne proběhne vyhodnocení registrací a dostanete zprávu o tom, jestli jste na workshop přijati !!!