Exekutivní kurz Mezinárodní projektový management (v angličtině)

Začátek: čtvrtek 23. února 2023
Konec: pátek 24. února 2023
Kontaktní osoba: Lucie Pacovská
Tagy: #terminy #verejnost

Kultura a oblasti projektového řízení (čas, rizika, náklady atd.), komunikace a práce s virtuálními týmy, nákup (off-shoring, near-shoring). Teoretické základy nutné k osvojení si kritického myšlení a schopnosti jeho aplikace v praxi zahrnující následující učivo: základy projektového managementu a související oblasti znalostí (rizika, náklady, čas atd.); základy mezikulturního managementu ve vztahu k poznatkům různých kulturních antropologů a projektu Globe (Hall, Hofstede, Trompenaars, Molinsky atd.). Diskuze je zaměřena na kulturní etiku práce, vnímání času, profesionální chování a kulturní složky ad-hoc, jako jsou jazyk a náboženství.

 

Program kurzu

  • Praktická aplikace zahrnuje situační analýzy založené na případových studiích a akčním výzkumu. Tento segment je doplněn o použití videa, rozhovory a simulace: 
  • Dovednosti související s projektovým managementem 
  • Obchod a pracovní etika 
  • Pojetí času a hospodaření s časem 
  • Team building v individualistických/kolektivistických kulturách 
  • Řešení konfliktů 
  • Vedení lidí napříč kulturami 
  • Hodnocení výkonnosti napříč kulturami