Reading week v rámci Týdne inovací ve výuce

Začátek: pondělí 31. října 2022
Konec: pátek 4. listopadu 2022
Kontaktní osoba: VŠE
Tagy: #innovationweek #studenti

V rámci inovačního týdne probíhá kromě specifických akcí pořádaných fakultami také řízené čtení (tzv. reading week), během kterého studenti FFÚ samostatně zpracovávají studijní povinnosti, na které bude během dalších standardních týdnů navázáno. Může se jednat o přečtení kapitoly v odborné literatuře, zpracování případové studie či seminární práce, práci na domácích úkolech v Moodle či další studijní povinnosti akreditované v rámci předmětu.

Studenti mohou v rámci řízeného čtení ke konzultacím a diskusím standardně využívat konzultační hodiny všech vyučujících FFÚ.