Setkání garanta se studenty prvního ročníku Mezinárodního obchodu Týden inovací ve výuce

Začátek: pondělí 31. října 2022, 12:45
Konec: pondělí 31. října 2022, 14:00
Místo konání: RB 101
Kontaktní osoba: Josef Taušer
Tagy: #fmv #innovationweek

V návaznosti na přednášku Japonského velvyslance se v RB 101 uskuteční setkání garanta programu Mezinárodní obchod doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D. se studenty prvního ročníku. Na setkání se dozvíte více o:

  • zaměření a cílech svého studijního programu,
  • možnostech zahraničních výjezdů a stáží,
  • studentských aktivitách na FMV.

Přijďte se zeptat děkana fakulty a garanta programu a poznejte více spolužáků v prostředí žižkovského kampusu!