SPEAK DATING SPANISH / PORTUGUESE - MEET & CHAT Týden inovací ve výuce

Začátek: čtvrtek 3. listopadu 2022, 14:30
Konec: čtvrtek 3. listopadu 2022, 16:00
Místo konání: Atrium Rajské budovy
Kontaktní osoba: PhDr. Ludmila Mlýnková
Tagy: #innovationweek #languages

Seznam se a popovídej si ve svém oblíbeném cizím jazyce! Volná konverzace na každodenní témata ve SP / PORT pro české i zahraniční/Exchange studenty (všechny úrovně) + malá ochutnávka: ukázka základních obratů pro začátečníky. / Meet & chat in your favourite foreign language - free conversation on everyday topics in SPANISH / PORTUGUESE for Czech and foreign/Exchange students (all levels) + a small taster: presentation of basic terms and expressions for beginners.

Zapis zde/ Inscription on the link below: https://vse-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/parschp_vse_cz/EaOwj_6T1bFIjS6carG0ybwB7sbv9aQwbRpW3A2DBj8z-w?e=GauS7d

 

SPEAK DATING SPANISH / PORTUGUESE - MEET & CHAT