Sumarizace látky předmětů 5IE250/5IE750 a její praktická aplikace Týden inovací ve výuce

Začátek: úterý 1. listopadu 2022, 17:00
Konec: úterý 1. listopadu 2022, 19:30
Místo konání: RB 209
Kontaktní osoba: Jakub Čihák
Tagy: #innovationweek
Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních čtyř výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.