Sumarizace látky 5IE202 a její praktická aplikace Týden inovací ve výuce

Začátek: pátek 4. listopadu 2022, 08:00
Konec: pátek 4. listopadu 2022, 18:00
Místo konání: RB 101
Kontaktní osoba: Jakub Čihák
Tagy: #innovationweek
Během inovačního týdne dojde k sumarizaci látky z prvních pěti výukových týdnu před průběžným testem s praktickou aplikací a individuálními konzultacemi s vyučujícím.