Workshop Německá gramatika Týden inovací ve výuce

Začátek: čtvrtek 3. listopadu 2022, 12:45
Konec: čtvrtek 3. listopadu 2022, 14:15
Místo konání: RB 107
Kontaktní osoba: Lenka Kalousková
Tagy: #innovationweek #languages

Typické problémové jevy v kurzech úrovně B1-C1. Workshop je určen studujícím kurzů 2NJ 201-308 a bude zaměřen na vybrané gramatické jevy, ve kterých studující nejčastěji chybují: koncovky přídavných jmen/Adjektivendungen, slovosled/Wortfolge, příčestí minulé /Partizip Perfekt (minulý čas/Perfekt, trpný rod/Passiv) aj.