Uzávěrka přihlášek na francouzsko-český program MBA_MAE IFTG

Začátek: úterý 31. května 2022
Konec: úterý 31. května 2022
Kontaktní osoba: Ing. Martin Machek, Ph.D.
Tagy: doktorandi, studenti, termíny, veřejnost

Uzávěrka přihlášek do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises je 31. května 2022. Přijímací řízení probíhá ve francouzštině formou motivačního pohovoru. Přihlášky se podávají elektronicky, k vyplněným údajům je třeba přiložit C.V. ve francouzštině.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2.  ročníku navazujícího magisterského studia VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 31.5. 2022

Elektronická přihláškahttps://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Cena pro rok 2022: 65.000 Kč

Stipendia: 3 studenti posledního ročníku VŠE mohou získat stipendium ve výši 20 000 Kč, které je financováno partnerskými společnostmi IFTG; kritérii jsou studijní výsledky, znalost francouzštiny a motivace ke studiu.

Přijímací pohovory: 9. a 10. června 2022

Zahájení výuky: 5. září 2022

Uzávěrka přihlášek na francouzsko-český program MBA_MAE