Přednáška Ekonomické principy při ochraně hospodářské soutěže Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D., místopředseda ÚOHS

Začátek: úterý 3. května 2022, 18:00
Konec: úterý 3. května 2022, 19:30
Místo konání: RB 209
Kontaktní osoba: Petr Heršálek

K tomu, aby ochrana hospodářské soutěže mohla být vykonávána smysluplně  a zodpovědně, je třeba, aby byla prováděna v souladu s ekonomickými principy a stála na silných ekonomických základech. Ostatně to vyplývá již z faktu, že celý koncept této ochrany, ať už ve vztahu k zakázaným dohodám, zneužití dominantního postavení, či při přezkumu koncentrací je postaven na ekonomických principech. V praxi soutěžních úřadů hraje proto tzv. ekonomický přístup zásadní roli. Klíčový je zejména při vymezování relevantních trhů, posuzování dopadů jednotlivých praktik, ale rovněž např. i při detekci možného koluzivního jednání.