Absolventská středa: Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard? Absolventská středa

Začátek: středa 26. ledna 2022, 18:00
Konec: středa 26. ledna 2022, 19:30
Místo konání: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams
Online událost: Microsoft Teams
Kontaktní osoba: RPC
Tagy: absolventi, absolventská středa

Zveme vás 26. ledna od 18:00 na HYBRIDNÍ* přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard?“, kterou povede Jan Skopeček**, absolvent NF VŠE, poslanec Parlamentu ČR a radní Středočeského kraje pro vzdělávání a sport. Působil také jako interní poradce prezidenta republiky prof. Václava Klause a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Přednášku uvede děkan Národohospodářské fakulty prof. Zdeněk Chytil. Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Zaměření přednášky:

 • Analýza obou stran bilance nákladů a výnosů případného přijetí eura
 • Fenomén sdílení rizik v eurozóně a změny architektury eurozóny
 • Jsou změny základních stavebních kamenů eurozóny natolik výrazné, že tento dřívější závazek ztrácí legitimitu?
 • Je pro ČR výhodné společnou evropskou měnu přijmout?

Kdy: středa 26. ledna 2022, od 18:00
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams zde
Nutná bezplatná registrace předem zde

Více o projektu Absolventské středy zde.

Těšíme se na setkání!

** Medailonek Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Jan Skopeček, Ph.D. působil od roku 2006 na funkci interního poradce prezidenta republiky prof. Václava Klause a následně byl také výkonným ředitelem jím založeného think-tanku Centrum pro ekonomiku a politiku. V politickém životě patří mezi jeho nejvýznamnější zkušenosti pozice poslance Parlamentu ČR (nyní již v druhém volebním období) a pozice radního Středočeského kraje pro vzdělávání a sport. V roce 2021 Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. úspěšně dokončil doktorské studium Hospodářské politiky na Katedře hospodářské a sociální politiky NF VŠE.

*Na základě režimových opatření rektorky ve vnitřních prostorách VŠE platných od 22. 11. mají všichni účastníci povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) a pro účast na přednášce musí splňovat jeden z níže uvedených bodů.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • negativním výsledkem testu se mohou prokázat pouze:
  • osoby do dovršení 18 let věku, nebo
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; nebo
  • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
  • v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů
Absolventská středa: Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard?