Řízení kvality softwaru (4IT446) mimosemestrální kurz

Začátek: pondělí 10. ledna 2022, 09:15
Konec: pátek 14. ledna 2022, 17:45
Místo konání: SB 104
Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality softwaru. Náplň předmětu tvoří jak proaktivní (tj. procesně zaměřené), tak reaktivní (tj. produktově zaměřené) strategie v této oblasti. Dále jsou diskutovány ty organizační a personální aspekty v oblasti softwarového vývoje, které přispívají k realizaci kvalitních softwarových produktů. Předmět přehledově pokrývá problematiku testování softwaru, která ale nepředstavuje těžiště předmětu.