Akademie managementu udržitelnosti pro municipality

Začátek: čtvrtek 30. září 2021
Konec: čtvrtek 9. prosince 2021
Místo konání: VŠE - Žižkov
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Borovská
Tagy: termíny, veřejnost

Staňte se úspěšnější v překonávání bariér, využívání příležitostí a dosahování cílů udržitelnosti municipalit. Buďte součástí komunity špičkových profesionálů a vzdělávejte se v jednom z nejdůležitějších oborů dneška a budoucnosti. Získejte certifikát z prvního českého vzdělávání v managementu udržitelnosti z prestižní univerzity.

1. Úvod do transformace měst k udržitelnosti (30. 9.)
2. Integrace udržitelnosti do plánování (7. 10.)
3. Udržitelnost skrze organizování (14. 10.)
4. Vedení k udržitelnosti v politické i úřednické sféře a městských firmách (21. 10.)
5. CO2 neutralita: překážky, příležitosti, intervence, monitoring (5. - 7. 11.)
6. Finanční nástroje a zadávání zakázek pro podporu implementace udržitelnosti (11. 11.)
7. Cirkulární město: Překážky, příležitosti a příklady uplatnění cirkulární ekonomiky (18. 11.)
8. Management zelenomodré infrastruktury, veřejného prostoru a péče o krajinu (25. 11.)
9. Překážky, příležitosti a příklady pro sociální oblast udržitelnosti (2. 12.)
10. Participativně vytvořený modul (9. 12. nebo 13. 1.)
 

Přihlašování průběžně i před jednotlivými online lekcemi.