12. ročník odborného semináře NÚR Národní účetní rada

Začátek: pátek 3. prosince 2021, 09:00
Konec: pátek 3. prosince 2021, 16:00
Místo konání: Vencovského aula
Kontaktní osoba: Vít Šelešovský
Tagy: FFÚ, NÚR, Národní účetní rada, doktorandi, seminář, studenti, termíny, veřejnost, zaměstnanci, účetnictví
Dovolujeme si Vás pozvat již na 12. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou v uplynulém roce.
 
Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.
  • Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR: www.kdpcr.cz/nur
  • Při přihlašování můžete volit mezi prezenční účastí nebo účastí online.
  • Prezenční účastníci semináře musí splňovat protiepidemická opatření platná v době konání semináře. Počet prezenčních účastníků semináře je dán nejen kapacitou Vencovského auly, ale rovněž případnými protiepidemickými omezeními. Při zhoršené epidemiologické situaci, znemožňující konání semináře prezenčně, budou všichni prezenčně přihlášení účastníci automaticky převedeni na online účast.
  • Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský, telefon: 542 422 317, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz.
  • Pro studenty vysokých škol platí symbolický registrační poplatek 300 Kč bez DPH.
12. ročník odborného semináře NÚR