ONLINE Absolventská středa: Role Nejvyššího správního soudu v oblasti účetnictví a daní Akce pro absolventy

Začátek: středa 28. dubna 2021, 18:00
Konec: středa 28. dubna 2021, 19:30
Místo konání: online MS Teams
Kontaktní osoba: RPC

Zveme vás 28. dubna od 18:00 na ONLINE přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Role Nejvyššího správního soudu v oblasti účetnictví a daní“, kterou představí JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda senátu Nejvyššího správního soudu. 

Kdy: středa 28. dubna 2021, od 18:00
Kde: online na Microsoft Teams zde (aplikaci není nutné instalovat)
Návod pro připojenízde
Nutná bezplatná registrace předemzde

 

Obsahem přednášky bude například:

  • Správní právo, správní soudnictví a postavení NSS v něm.
  • Jak funguje NSS, kdy a jaká rozhodnutí činí.
  • Kdy a proč se spory v oblasti účetnictví a daní dostávají k NSS.
  • Jaká je závaznost a vymahatelnost rozhodnutí NSS, co je to „judikát“ a jak
    se podílí na aplikaci práva a proč je důležité se o ně zajímat.
  • Zajímavé judikáty NSS z oblasti účetnictví a daní.

 

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání!

ONLINE Absolventská středa: Role Nejvyššího správního soudu v oblasti účetnictví a daní