Přihlášky do přípravných kurzů němčina, španělština, francouzština

Začátek: středa 25. listopadu 2020
Konec: pátek 29. ledna 2021
Místo konání: InSIS
Kontaktní osoba: Patricie Parschová
Tagy: studenti, veřejnost

V rámci univerzitního informačního systému a s použitím on-line platforem MS Teams pořádáme také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, a to obvykle v období leden/únor až duben před přijímacím řízením z:

Posluchači těchto přípravných kurzů nezískávají status studenta, ale po dobu kurzu mají přístup do informačního systému i MS Teams.