Data o firmách CIKS

Začátek: čtvrtek 19. listopadu 2020, 09:15
Konec: čtvrtek 19. listopadu 2020, 10:45
Místo konání: online
Kontaktní osoba: Informační servis CIKS
Tagy: doktorandi, studenti, zaměstnanci

Data o firmách jsou cennou komoditou, bez níž nelze zpracovávat analýzy podniku, jejich oceňování, postavení na trhu. Vedle analytických dovedností, jež získáte během studia, vám knihovna nabízí podrobné seznámení s rozhraním a možnostmi vybraných databází, jež máte na VŠE dostupné. Na semináři se naučíte vyhledávat informace o ročním obratu, údaje o pohledávkách, kapitálu, rentabilitě, likviditě atd., a to na konkrétních příkladech českých firem v licencované databázi Albertina. Údaje o velkých zahraničních firmách budeme hledat v databázích EBSCO, ProQuest a Passport.

Seminář bude probíhat online v MS Teams tým Semináře knihovny, pro přístup použijte kód ukzy2kd.

Seminář probíhá v týmu Semináře knihovny VŠE. Nemáte-li nadále zájem o semináře knihovny, je možné požádat vyřazení z týmu.